שיפוץ בניין משותף

שיפוץ בניין משותף

שיפוץ בניין משותף היא פעולה הכרחית בהרבה מאוד מקרים ומטרתה היא לרוב להעלות את ערך הנכס, אך יש להתכונן אליה כיאות על מנת שהיא תוכל לצאת לפועל : על פי החוק, ועד הבית רשאי לאשר בעצמו תיקונים שוטפים בבנין, אבל אם יש צורך בשיפוץ נרחב שמטרתו לשמור על הקיים, נדרשת כבר הסכמה של רוב הדיירים, ולכן כולם יצטרכו לשאת בהוצאות באופן שווה (מה שלמרבה הצער לא תמיד קורה בפועל…).

אם מדובר בשיפוץ כללי כמו למשל זה שמטרתו להתאים את הבניין לתקן מסוים או כזה שמטרתו לשפר את המצב הקיים ולא רק לשמר אותו (לדוגמה, הוספת מעלית), נדרשת הסכמה של כל הדיירים, ולכן מספיק שדייר אחד לא יסכים על מנת שהשיפוץ לא ייצא לפועל… עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו וייתכן שבית המשפט ייקבע שאחד הדיירים לא פעל בתום לב ועל כן לא יהיה צורך להשיג רוב מוחלט עבור השיפוץ.

כיצד מומלץ לבחור קבלן שיפוצים עבור שיפוץ בניין משותף?

לאחר שהתקבלה החלטה על שיפוץ בבנין המשותף, צריך לבחור בקבלן הרשום בספר הקבלנים ושעובד עם מהנדס בניין מנוסה. כמו כן, בחוזה העבודה צריך להיות רשום בדיוק מה כולל השיפוץ, מהי תקופת האחריות, ומהו סוג הגימור (שפריץ, אבן או שיש) אם הדבר רלוונטי. צריך גם לבדוק שהחומרים בהם נעשה שימוש הינם עמידים בפני פגעי מזג האוויר ושהינם תקינים לפני התקן הישראלי הרשמי או התקן מארץ המקור. (ישנם גם תקנים ישראלים שהם בגדר המלצה בלבד).

בנוסף, הקבלן צריך להבטיח ערבויות מתאימות במקרה של חס וחלילה פשיטת רגל, אך ועד הבית הוא בלאו הכי אחרון הנושים שלו.

על מה יש להקפיד בזמן השיפוץ עצמו ובסיומו?

יש להקפיד על כך שהמפקח על הבנייה יהיה באתר לפחות פעמיים בשבוע או לעיתים תכופות יותר כתלות בסוג העבודה. (אם הדבר אפשרי מבחינת עלויות, רצוי שיבקר באתר בתדירות יום יומית).

בסיום השיפוץ נערכת פגישת מסירה שבה נציגי ועד הבית, המפקח והקבלן מחליטים על התיקונים האחרונים שיש לבצע ובסיום התיקונים האלו, נחתמת תעודת הגמר. אם נותרה יתרת תקציב, היא תחולק בין הדיירים השונים בהתאם לאופן בו מתחלקים הדיירים בתשלומים.

אפשרויות למימון השיפוץ

1.האגודה לתרבות הדיור מסייעת בשיפוץ של מבנים משותפים וגובה המענק נקבע לפי גילו של הבניין (המענק ניתן פר דירה). עם זאת, וועד הבית צריך להיות חבר באגודה לפחות 4 שנים והיכולת לקבל מענק נקבעת גם לפי דחיפות השיפוץ ועד כמה הוא הכרחי לתחזוקתו של הבניין.

2.הלוואה בנקאית הדומה למשכנתא תוך כדי משכון הנכס בהתאם לשוויו.

3.הלוואה מצד חברה עירונית המיועדת בעיקר לשיפוץ של חזית הבניין ולא לחלק הפנימי שלו.

4.שיפוץ במסגרת תמ"א 38 – תמ"א 38 הוא פרויקט ממשלתי הנועד לחזק את הבניין המשותף ולהגן עליו במקרה של רעידת אדמה עתידית. הפרויקט מאפשר להרחיב את הדירות הקיימות או אפילו להוסיף דירות קיימות ללא עלות מצד הדיירים. לצורך השלמת השיפוץ ניתן להיעזר גם בקבלן פרטי.